friendsСтрахотен израз и много верен, в действителност. Приятелите са важна част от живота ни, но говорим за истинските приятели, които могат да ти подадат ръка в труден момент и за които и ти си готов да направиш същото. А обикновено най-големите затруднения, за които се обръщаме към приятели си са за пари.

Всеки е искал заем от приятели. Признайте си, че и вие сте го правили.  Понякога говорим за незначителни суми, но често са и по-големи. Предимството е, че не дължите лихва и винаги можете да отлагате плащането до „по-добри времена”.

Друго обаче е ако имате дълг към някоя финансова институция. Понякога даже ставате нередовен длъжник дори без да искате. В нередки случаи поради не четене на договор за кредит жени са ставали длъжници по кредитна карта, която дори не са използвали. Това е така, тъй като самата поддръжката на картата се облага с такси. Внимавайте много с този тип договори, защото станете ли длъжник, веднага влизате в кредитния регистър. Не е изключено да се свържат с вас и от колекторски фирма. Още по-голяма вероятността е това да са ЕОС Матрикс или ЕОС Сървисис – едни от най-големите в тази бранш.

Защо те могат да се свържат с вас? Причините са няколко. Те извършват дейността си по силата на договор за посредничество и могат да представляват банката като от нейно име съберат вашия кредит. Вариант е и самите те да са станали ваши кредитори след като са изкупили дълга ви от банката. Целта на тези компании обаче не е да ви стресират или заплашват, както повечето от нас си мислят, а да разберат затрудненията ви и да предложат решение, което устройва и двете страни. Макар и да звучи странно за много от нас, банките предпочитат такъв подход, за да запазят клиентите си и за в бъдеще, когато отново станат платежоспособни.

На този етап обаче приятелите няма как да ви помогнат, освен като подкрепа или по традиция – да ви дадат заем, за да изплатите „официалния“ заем. Но като се замислете бихте ли искали това и кой приятел, който вижда че сте изпаднали в неплатежоспособност би се съгласил да се раздели със своите собствени средства, като знае, че скоро време няма да може да разчита на тях. Истинският? Или Предпазливият? Оставям ви хляб за размисъл.

Google+ Comments