Когато ни засрамват

Имате ли приятели, от които се срамувате и често Ви поставят в неловки ситуации? Сигурна съм, че навсякъде има такива и според мен просто те не осъзнават, че го правят. Така например веднъж една моя позната, която между другото не ми е чак толкова близка, но няколко пъти сме излизали […]

Continue Reading

Премеждията на взаимоотношенията

По-близките взаимоотношения с някой предпоставят за ежедневни премеждия. На първо място стои изграждането на стабилни отношения, които могат да се градят с години. Въпреки, че отнема толкова много време и постоянно се подсилват, те могат да рухват за миг. Именно в това се изразява трудоемкостта на едно приятелство. Нормално е […]

Continue Reading

Събиране с тайфата

Миналия ден решихме да се съберем с тайфата и да излезем някъде навън, да хапнем и да пийнем. Бяхме си запазили маса в едно уютно заведение, което беше в битов стил, с типично български орнаменти, мебели, облекла на персонала и т.н. Ние не се събираме много често, но обичаме да […]

Continue Reading

Дружба с чужденец

Имате ли другари от друга народност? Аз имам дружба с една англичанка, която беше дошла тук в България за обмяна на опит по програма. Не помня как точно се бяхме запознали, но разговора между двете ни потръгна добре. Тогава и от двете страни се усещаше добронамереност. От моя страна беше […]

Continue Reading