Привързаност, душевна близост, откритост, доверие, обич – всичко това го има и в мъжката, и в женската дружба. И потребността от всички тези неща не зависи от пола.

И все пак мъжете дружат не съвсем така, както го правят жените.

azisВъзможността да споделят чувствата си, да разкажат какво им се е случило и как са го усетили е една от главните ценности в общуването между представителките на нежния пол. Докато мъжете, обратно, ценят това, че приятелите им не се катерят в душата им. Аз-ът при тях е устроен емоционално съвсем различно. Той може да разкаже на приятеля си достатъчно интимни неща, но никога не разкрива своите емоционални преживявания. Въпросът какво чувстваш за Него е сложен и се нуждае от сериозно вътрешно изясняване. Затова за тях е далеч по-комфортно да държат дистанция. Затова с приятелите си те се чувстват в безопасност – те не нарушават границите на емоционалния си Аз.

С какво са характерни мъжките дружби?

В известна степен това е свързано с приетите в обществото понятия за истински мъж, които по-голяма част от момчетата попиват още от детството си. Установено е мнението, че мъжът трябва да бъде суров, силен, инициативен, несантиментален и сдържан. Именно тези ограничения го подтикват към емоционална сдържаност и пречат на способността му да съпреживява. Затова му е по-лесно да дружи с мъже. С жените винаги като подтекст присъства сексуалността, докато при хетеросексуалните мъжки дружби тя липсва и в подобни отношения те се чувстват далеч по-безопасно и уверено.

За мъжете също така е свойствено усещането за собствената им изключителност, което генерира естественото съперничество. Това усещане се проявява по различен начин и в различна степен при отделните представители на силния пол, но така или иначе то съществува. И винаги се активизира при контакта с другите. Дружбата също не прави изключение. Но тази конкуренция може не само да затруднява, но и да храни една връзка. Мъжете са изключително фокусирани върху собствените си постижения и в този смисъл се нуждаят от някого, с когото да се съпоставят, дори да се съревновават.

 

Google+ Comments