Всички съвсем първосигнално ще отговорят на този въпрос с “да”.  И най-вероятно ще са прави. Честността за мен винаги е била много ценено качество, но всъщност “истината” е различно понятие за всеки отделен човек.

Темата ми днес е обвързана с несъгласието. Несъгласието с дадена позиция, становище, изказване на някой наш приятел. И дали трябва винаги да му казваме, че според нас той е постъпил грешно?

Може би отговорът отново ще бъде “да”. Но помислете си, ако този наш приятел не възприеме думите ви. Не разбере вашето становище и се почувства обиден и предаден? Дали това ще помогне на вашите взаимоотношения за напред. Да, вие няма да сте харесали постъпката му, спрямо някой друг, но най-вероятно и вие самите не сте се държали по най-прекрасния начин с всички хора, които ви заобикалят. Или тръгнете да правите добро на някого, а в същото време само му вредите.

Въпросът е спорен и много благодатен за разсъждения. За това ще се радвам да чуя вашите в коментарите!

Google+ Comments