Една от задачите на близките до нас хора, които наричаме свои приятели е да ни помагат в трудните моменти с безпристрастни и реални оценки на нашите действия, съвети за справяне с проблемите, както и да ни посочат грешките, които сме допуснали спрямо някого. Много е важно обаче, когато имаме някакъв проблем, за който търсим решение да се допитаме до правилните хора. Случва се някой човек да е много добър наш приятел, но да не е особено добър в даването на съвети за някаква ситуация. Другото важно нещо е да потърсим мнение поне от двама различни приятели, така ще разполагаме с три гледни точки, което ще ни помогне да преценим и стигнем до възможно по-правилно решение. Проблем се появява когато не сме с достатъчно силен характер и имаме навика да сме подвластни на решенията на другите, тогава е възможно да направим това, което някой друг иска, а не това което ние самите искаме. Затова е важно винаги само да събираме мненията и съветите на приятелите си с цел да проверим доколко ние самите имаме реален поглед върху ситуацията. Защото е трудно да се погледнеш отстрани и да дадеш оценка на себе си и решенията и постъпките си, когато някой друг обаче те погледне веднага може да посочи къде си сгрешил. От друга страна когато ние трябва да дадем съвет не бива да го правим лекомислено. Важно е в ролята си на приятел да изкажем съпричастност и мнение, но трябва внимателно да преценим какво точно се иска от нас и ако нямаме наблюдения да се въздържим от съвет, който може да тласне приятеля ни в грешна посока.

Google+ Comments