Попадали ли сте на хора, които обичат да разказват и обясняват неща, и сякаш омайват със своите думи? Аз имам такава приятелка, която толкова добре си борави с речника и разказите, че направо не мога да спра да я слушам. По никакъв начин не ме натоварва, дори напротив.

До толкова се заслушвам, че имам чувството че и цял ден да не спира да говори, няма да ме измори. Така също имахме и една учителка в училище, която толкова старателно и интересно ни разказваше урока, че всички ученици я слушахме в захлас, с отворени усти. Тя ни беше учителката по физика и макар, че се използваха доста формули и теореми и материала не беше никак лек, повечето от нас научавахме урока, още докато сме в час и не се налагаше да го учим от учебника като се приберем.

Просто метода, по който обясняваше новите знания беше уникален. Нещо, което е много сложно за разбиране, тя ни го опростяваше и задължително ни даваше пример с нещо от живота, което съвсем естествено беше лесно за запомняне.

И така, според мен има събеседници и изобщо хора, които са много интересни, и с които се чувстваш спокоен. Често се срещат и такива, които изобщо не са интересни и не могат да ти привлекат вниманието по никакъв начин. По-скоро са отблъскващи, отколкото интересни за разговор. А Вие познавате ли такива интересни събеседници?

Google+ Comments