Орлин Алексиев

Всички тръпнем в очакване да дойде моментът, в който ще можем да извършваме всички административни услуги, посредством личните си компютри и мобилни устройства. Но електронното управление в България се осъществява при бюджетен дефицит и не добре организирана информационна структура. Ето защо кметът на София, Йорданка Фандъкова инициира действия за осигуряване на целево финансиране за преодоляване на изоставането. За целта СОПФ, чийто председател на СУ е Орлин Алексиев,  предостави средства в размер на 9 200 000 лева за периода 2015-2019 г.

Средствата в СОПФ се набират в следствие от продажбата на общинско имущество. Съветът за управлението му, който е в 14-членен състав, има задачата да съблюдава за правилното акумулиране на тези средства. Всъщност Фондът е учреден с решение на Столичния общински съвет през 1994-а година и подпомага финансово стратегии и програми на Столична община и Столичния общински съвет, с които се цели да се подобри облика на града и да се осигурят спокойни условия за живот на гражданите.

Защо е необходимо електронно управление?

В днешно време животът ни е особено зависим от технологиите. Благодарение на тях успяваме да комуникираме в реално време с почти всички точки на света. Пазаруваме, общуваме, проверяваме нужна информация. Това ни спестява време, а то в съвремието ни е особено ценен ресурс, защото ежедневието ни е станало изключително забързано и се опитваме да се справим с възможно най-много задачи в рамките на един ден. От друга страна, хората в големите административни центрове стават все повече по редица причини, свързани с професионална реализация и възможности за развитие. Това прави административните услуги все по-тромави поради невъзможността да обслужат толкова голям обем от граждани. Ето защо наличието на функциониращо електронно управление би улеснило изключително много, както работещите в администрацията, които ще могат да отделят по-сериозно внимание на специфичните случаи, така и самите граждани, на които няма да е необходимо да отделят много време, за да си свършат работата.

Председателят на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд – Орлин Алексиев, коментира дейностите на Столична община в подобряване на тази услуга за софиянци, които са подпомогнати с финансиране от Фонда. Сума в размер на 800 хил. лева са насочени за дейности по подобряване електронното управление в СО – закупуване на хардуер и софтуер за дирекция „Информационно обслужване и технологии“, с което се постига качествено подобряване на общинския хардуер (със сървъри, крайни устройства, модеми и др). Предоставени са и допълнително средства за софтуерно оборудване на общински администрации.

 

 

Google+ Comments