В продължение на повече от 10 години, международната финансова група EOS Group, специализирана в събиране, изкупуване и управление на вземания, ежегодно провежда изследване, което проследява навиците на плащане в Европа. През 2017-а година, в проучването взимат участие 3200 компании от 16 страни. Резултатите от това изследване се представят в България от  ЕОС Матрикс, която е част от международната финансова група.

Според проучването, за този 10-годишен период се наблюдава ръст по отношение на фактурите, плащани в срок т.е. навреме. И продължават да посрещат последиците от забавянето на вземанията им. А те не са никак малко.

Някои от респондентите в проучването посочват повече от една негативна последица от просрочените и отписани вземания. Според данните от изследването такива могат да бъдат както загуба на печалба, при 56% от компаниите, така и недостиг на ликвидност(за 44%) или по-високи разходи за лихви при 46% от компаниите.

На практика, целта на всяка една компания е да се развива и да регистрира все по-големи печалби. Ето защо за фирмите е важно да поддържат високи нива на ликвидност, за да имат средства за инвестиции и да продължат своето развитие и ръст. Забавените плащания от клиенти се отразяват негативно на този процес и увеличават рисковете за компаниите. В резултат на това, 27% пропускат да направят важни за фирмата си инвестиции, а пред 24% стои реалната заплаха за оцеляването на компанията им.

Ето защо, ЕОС Матрикс съветва българските компании (които са сред най-толерантните в Европа) да не чакат твърде дълго, преди да потърсят нередовните платци. Колкото по-дълъг става периодът на изчакване, толкова по-трудно ще се събере вземането.

Възлагането на дейността по събиране на вземанията на колекторска агенция, от своя страна, спестява на компаниите ценен вътрешен ресурс, който може да бъде насочен към развиване на основната им дейност. Накратко, работата с агенция за събиране на вземания спестява на фирмите време и пари и ги освобождава от трудния ангажимент, свързан със събиране на забавените плащания. ЕОС Матрикс работи в България от повече от 15 години и е част от немската EOS Group. Тя разполага с два офиса в страната и повече от 350 висококвалифицирани служители, които прилагат международното ноу-хау в ежедневното си общуване с просрочилите клиенти.

Един от водещите фактори в дейността на ЕОС Матрикс е вътрешният етичен кодекс. За всеки служител е ясно, че неговата работа е обвързана с човешки съдби. И е особено важно да се подходи отговорно, с разбиране и сърце.

Google+ Comments