Терминът “умбиликус” обикновено се асоциира с пъпа на човешкото тяло, който представлява остатъка от пъпната връвка, свързваща бебето с майката му по време на бременността. В анатомията “умбиликус” е латинският термин за пъп.

Терминът може също така да се използва в различни контексти в математиката, архитектурата, биологията и други области на науката и изкуствата, за означение на нещо централно или фокално.

“Умбиликус” може да се отнася за различни концепции в зависимост от контекста, в който е употребен.

Google+ Comments