Приятелите ни са едни много важни хора в живота на всеки човек. Освен това, че те ни помагат, изслушват и са готови да ни помогнат по всякакъв начин, те несъзнателно оказват влияние върху нашата личност. Предполагам на всеки от нас родителите и близките са му казвали да внимава с какви хора дружи и да си подбира приятелите внимателно, както и не без известния израз „с какъвто се събереш – такъв ставаш”. Именно тези съвети се опитват да ни предпазят от лошото въздействие на хората върху нас. То е особено засилено в една конкретна възраст, когато тепърва градиш характера и личността си и си склонен да заимстваш всякакъв пример, обикновено от този, който е най-близо до нас. Например ако приятелите ти пушат има огромна вероятност ти също да пропушиш.

Ако обаче заобикалящите ни хора са с много положителни черти, много е вероятно някои от тях да придобием и ние. В училище имаше едно момиче, което много обичаше да учи всякакви уроци по всеки предмет, който имахме. След като с нея станахме приятелки оценките ни драстично се повишиха, защото започнахме да се съревноваваме коя по-добре ще научи урока и в крайна сметка почти винаги и двете го знаехме перфектно. По този начин една на друга си помогнахме да си подобрим успеха.

Другият вариант е негативното влияние на приятелите. Когато те са хора без амбиции и без мечти, задоволяват се с малко и никога не се стремят към нищо, тогава няма как да те предизвикат да искаш максимума от самия себе си.

Google+ Comments