Проверки

Понякога се случва така, че възниква въпросът: Как да проверим дружбата? Много рядко, разбира се, и все пак той се появява. Когато се съмняваме, че приятелите ни са с нас само заради извличането на определени ползи. Когато сме се запознали с някого скоро, тече прекрасна комуникация, приемаме отсрещния човек за […]

Continue Reading