Когато близък приятел настъпи в нов етап от живота си

Няколко са важните неща, които могат да променят живота ти: да учиш в друг град, да заживееш в ново населено място или държава, да станеш родител, да започнеш собствени бизнес, да претърпиш сериозен провал или трагедия… Каквото и от това да се е случило на вас или на ваш приятел, […]

Continue Reading