Буфер

Ако погледнете в гугъл, както често и аз правя, когато не ми е ясно значението на някоя дума, ще видите, че буфер, освен всичките си останали езикови битности, означава и едно метално съоръжение, което се намира между два вагона на влакова композиция и най-общо казано, е мястото, в което те […]

Continue Reading