Много пъти съм чувала от хората мнението, че между мъж и жена не може да има само приятелство. Това е един вечен въпрос, който е обсъждан и продължава да се дискутира от всички. Всъщност мисля, че приятелство е възможно. Например ако и двамата души са обвързани и щастливи във връзките си, те не търсят нищо друго освен приятелство. Не би следвало пола да пречи на отношенията между хората, макар, че мъжа и жената са създадени различни, за да се привличат, това никак не е задължително. Мисля, че хората бъркат в мнението си, защото най-успешните връзки са базирани на добро приятелство преди да дойте любовта. Ако двама приятели са свободни и с течение на времето осъзнаят, че са толкова близки защото са подходящи един за друг и се влюбят, това не доказва че приятелство между половете не е възможно. Обикновено мъжете се поддават на емоциите си и се влюбват в приятелките си. Жените са по-принципни и дори съм чувала за истории, в които момичето също се е влюбило, но не иска да започва връзка, защото твърде много държи на приятелството на този човек. Мисля, че всеки може сам да прецени за себе си дали е възможно да възприеме някой от противоположния пол само като приятел. Ако не е възможно, е по-добре да страним от близък контакт с хора, с които не искаме да имаме връзка.

Google+ Comments