Несъмнено ползите и предимствата от приятелството с даден човек са много и различни. Едно от тях е, когато професията им е пряко свързана с нашата потребност. Какво имам предвид ли ? Имам предвид, че когато сме решили да си закупим даден продукт и продавачът отсреща е нашият приятел, то ние можем да бъдем сигурни, че той няма да ни излъже с качеството.

Обикновено повечето, които продават дадена стока, се опитват да те убедят да си я купиш, защото от това им зависят работата и размерът на заплатата. Докато ако имаме приятел, в който сме сигурни, той никога няма да си позволи да ни пробута някоя стока, която не си заслужава, само и само за да я продаде или да се представи добре пред шефовете.

friends

Същото важи и за тези, които предлагат не стоки, а услуги. Пример за това са монтьорите, майстор в строителството, дори и служители в различни институции, които могат да спомогнат за ускоряване на процеса и т.н.

Като споменах последното се сетих за един случай, в който трябваше да вадя разрешително и понеже имах един приятел, който работеше във въпросната институция, процедурата стана много бързо. Не за друго, а защото той ми изброи необходимите документи, които трябваше да представя и като отидох на място, всичко стана за 10 минути. А ако трябваше първо да отида там, за да ми кажат къде да ходя и какви документи да вадя, сигурно щеше да ми отнеме половин ден за тази процедура.

Ето за това смятам, че няма по-хубаво нещо от приятелството и от това да си помагаме взаимно.

Google+ Comments