Онова, което педагозите подчертават, е изначалният план на природата да заложи у детето любовта към играта, за да може тя да му помогне в неговото развитие.

В къщите на Монтесори се откликва на естествената любов на детето към играта, но се провеждат дейности близки до реалността. Сетивните упражнения със сигурност имат голяма стойност, но практическите почти на сто процента се припокриват с живота на възрастните.Това дава на личността една директна подготовка, която е изключително полезна в бъдещото му развитие.

На теория отглеждането на деца е нещо лесно, но в действителност нещата не са съвсем така.

Важно е да сме добре информирани относно нуждите им свързани с тяхното развитие, за да можем по някакъв начин да регулираме действията си в тяхна полза.Това би улеснило живота на детето и съответно на възрастния.

Обичате ли да четете литература свързана с децата?

Google+ Comments