Една странна закономерност…

Забелязвам странна закономерност, когато стане дума за приятелството и отношенията между двама влюбени. Тя е следната – колкото по-дълго продължава едно приятелство, толкова по-силно става то. Обаче колкото по-продължителна е една връзка между мъж и жена, толкова по-голяма е възможността те двамата в един момент да си омръзнат. Чудя се […]

Continue Reading