Социалните контакти

Ние хората ежедневно създаваме социални контакти, било то на работното си място в отношението ни с клиенти или навън с приятели, познати и дори непознати. В днешно време живота на човек е немислим, ако той няма създадена среда за общуване. Ако се изолира от околния свят и се затвори в […]

Continue Reading