Ракурси

Със сигурност поне веднъж сте се замисляли над това, че начинът, по който виждаме и тълкуваме нещата в живота, зависи преди всичко от гледната ни точка. И аз съм го правил. Една съвсем скорошна история, която успях да погледна от два напълно противоположни ъгъла, обаче окончателно потвърди тези ми наблюдения. […]

Continue Reading