Прошката

Миналата година повече от осем месеца работих по един проект. Натоварваща и изцеждаща работа – по шестнайсетина часа на ден. И екипна – в този смисъл проблемна. Знаете, че българите сме индивидуалисти и се справяме много по-добре с индивидуалните спортове. Съобразяването с другия, вслушването в правилността на тезите и мнението […]

Continue Reading

Умеем ли да се извиняваме?

На всеки човек неведнъж в живота му се е налагало да се извини за волна или неволна своя грешка. И се е питал как и кога е най-подходящо да го направи. Как да избере правилно момента за мероприятието, под каква форма и колко задълбочено да прозвучи? И всяко ли наше […]

Continue Reading