Светльо Кантарджиев: Грешни пари по съдилищата за културни ценности

От години се говори за промени в законодателството за уреждане на културното наследство. След представянето на новия проектозакон за осъществяване на действителни промени се стигна до редица спорове. Проблемът е в замяната на израз от закона. Според предложението, ако досегашният закон се отнася с наказателни санкции към незаконни търговци, притежателите […]

Continue Reading