За приятелството и хранителните навици

Приятелите ни оказват много силен ефект върху нас и той може да бъде както положителен, така и отрицателен. Въздействието му е много по-силно, когато сме малки или в училище, но дори когато пораснем и станем възрастни и зрели, хората около нас продължават да ни афектират по определен начин. Забелязали ли […]

Continue Reading