Всъщност ЕОС Матрикс е колекторска агенция. Една от най-големите в България и оперира на пазара повече от 16 години. И да, тя наистина консултира хората, изпаднали в просрочие, за да могат да излязат по-бързо от финансовото затруднение. Съветите им са насочени не само към просрочилите клиенти, но и към кредиторите, които изпадат в сериозно затруднение при натрупването на просрочени вземания, защото това влияе негативно на тяхната ликвидност и благосъстояние на пазара.

Съвети към фирмите:
Един от основните съвети към фирмите – кредитори е да не чакат твърде дълго преди да потърсят просрочилите си клиенти. Колкото повече време минава, толкова по-трудно става да се изплатят задълженията. Едно от основните притеснения на фирмите – кредитори е, че взаимоотношенията с техните клиенти могат да се влошат, но доверяването на колекторска компания като ЕОС Матрикс, която е специализирана в събиране и управление на вземания, гарантира запазването на добрите взаимоотношения. Защото на практика колекторските агенции изпълняват роля, подобна на медиатор (посредник) във взаимоотношенията между кредитор и клиент, като се стараят да намерят най-доброто решение и за двете страни.

Тук някой би казал, че най-добрият изход от подобна ситуация за просрочил клиент е да не плати, но трябва да се отбележи, че това противоречи с договорните отношения, с които всяка една от страните се е съгласила. Клиентът е потребил дадена стока или услуга и се е задължил да я изплати за определен период от време. В ЕОС Матрикс са наясно, че понякога възникват ситуации, които по една или друга причина пречат на кредитополучателя да покрива вноските си. Ето защо първото нещо, което правят, е да се запознаят подробно с конкретния казус, за да могат да предложат адекватно решение на възникналата ситуация.

Съвети към потребителите:
След като вече са се запознали подробно с причините за възникналото просрочие, служителите по събиране и управление на вземания в ЕОС Матрикс предлагат различни варианти за изплащане на задължението. В същото време служителите „съпровождат“ просрочилите клиенти през целия етап на изплащане на задължението.

Един от най-важните съвети към потребителите на кредити или стоки на изплащане е да си направят сметката какви са месечните им разходи. Това включва потребителски сметки (ток, вода, наем), храна и ежедневни консумативи. Остатъкът е препоръчително да се раздели наполовина, а получената сума е равна на вноската по кредита, която можете да си позволите. Защото ако е по-голяма от това число, има вероятност да се затруднявате, а при възникване на непредвидени разходи, дори да просрочите плащания.

Google+ Comments