Премеждията на взаимоотношенията

По-близките взаимоотношения с някой предпоставят за ежедневни премеждия. На първо място стои изграждането на стабилни отношения, които могат да се градят с години. Въпреки, че отнема толкова много време и постоянно се подсилват, те могат да рухват за миг. Именно в това се изразява трудоемкостта на едно приятелство. Нормално е […]

Continue Reading