Приятел в неравностойно положение

Като цяло по мои наблюдения хората са толерантни към тези в неравностойно положение, инвалиди и други, които се борят за здравето си. Смятам, че всички хора по света трябва да уважават и да приемат такива хора като тяхни приятели. За съжаление обаче, не всички разсъждават като мен и има хора, […]

Continue Reading