Шесто чувство

Винаги съм изповядвал философията, че не всички неща трябва да се изговарят, за да се усетят. А също и че добрите приятелства не винаги означават дълги и дълбокомислени разговори за смисъла на живота, понякога и мълчанието може да е много дълбоко, смислено и продуктивно. И че когато някой човек е […]

Continue Reading