Дружба с чужденец

Имате ли другари от друга народност? Аз имам дружба с една англичанка, която беше дошла тук в България за обмяна на опит по програма. Не помня как точно се бяхме запознали, но разговора между двете ни потръгна добре. Тогава и от двете страни се усещаше добронамереност. От моя страна беше […]

Continue Reading