Разговорите

Разговорите с приятел са много важни и много отпускащи. Защото не можем да си таим абсолютно всичко в себе си. И да чакаме да речем един проблем да се оправи и разреши. Но без да го споделим, няма как да научим различни гледни точки и различни мнения от нашето, различен Continue Reading